AKTUALNOŚCI / Dyplom dla ZOIW


W maju 2014 roku Zakład Oczyszczania i Wodociągów przystapił do udziału w programie prewencyjnym "PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH - DYPLOM PIP" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu. Ideą programu była samokontrola wykonana  samodzielnie przez pracodawcę w oparciu o tzw. listę kontrolną przygotowaną przez specjalistów PIP. W oparciu o zawrte zagadnienia pracodawca porównuje stan faktyczny w zakładzie z przepisami prawa pracy , identyfikuje występujące w zakładzie zagrożenia i oceniał stopień ryzyka zawodowego. Kolejnym etapem była eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenie stanu faktycznego do zgodności z zapisami prawa pracy.

Po wykonaniu powyższego Zakład zgłosił swoją gotowość do przeprowadzenia audytu końcowego. W wyniku przeprowadzonej w dniach 25,29.09.2014r przez przedstawiciela PIP kontroli, został skierowany wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przyznanie dla pracodawcy Dyplomu PIP. Dnia 07.11.2014 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, które kierownik Zakładu odebrał osobiście.  

  • Data aktualizacji: 2021-02-17 08:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 104 311