AKTUALNOŚCI / INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH SPRZEDAWCY


INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH SPRZEDAWCY

 

 

W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. o sygn. akt I FPS 4/15, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne gminy nie powinny być traktowane, jako odrębni od gminy podatnicy VAT, niniejszym informuję, iż od dnia 1 maja 2016 r. na wystawianych do tej pory przez Zakład Oczyszczania i Wodociągów dokumentach, jako sprzedawca towarów i usług będzie widniała:

 

Gmina Skoroszyce – Zakład Oczyszczania i Wodociągów,

ul. Powstańców Śl. 17,

 48-320 Skoroszyce,

NIP 753-24-06-077.

 

Jednocześnie wyjaśniam, iż nie ulegnie zmianie adres korespondencyjny – w związku z powyższym wszelką korespondencję do Zakładu Oczyszczania i Wodociągów prosimy kierować na dotychczasowy adres, tj.: ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce.

 

  • Data aktualizacji: 2021-02-17 08:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 104 305