O NAS


 

Stan formalno prawny

Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym przez Gminę Skoroszyce z dniem 01.01.1993 roku. Zakład powstał w celu realizacji zadań własnych gminy zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych.

Terenem działania Zakładu jest gmina wiejska Skoroszyce obejmująca 10 wsi.

Zakład zarządza i eksploatuje infrastrukturę wodno kanalizacyjną stanowiącą własność Gminy Skoroszyce, która to wymaga dalszej rozbudowy i modernizacji.

 

Zatrudnienie w Zakładzie

Kierownik Zakładu – 1 etat,

Główna księgowa – 3/4 etatu,

Księgowa – 1 etat,

Kasjer – 1 etat,

Sprzątaczka – 3/8 etatu,

Konserwator wodociągów - 2,5 etatu,

Konserwator oczyszczalni ścieków - 3,5 etatu,

Pracownik gospodarczy – 1 etat.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-02 11:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 220 022